کشورهای رومانی، مجارستان، آذربایجان و گرجستان روز شنبه توافقنامه ای را درباره ایجاد یک کابل زیردریایی در دریای سیاه امضا کردند که بر اساس آن قرار شد برق از منطقه شمالی دریای کاسپین به رومانی منتقل شود.

انتقال برق دریای کاسپین به اروپا از مسیر دریای سیاه
کلانشهر: کشورهای رومانی، مجارستان، آذربایجان و گرجستان در نظر دارند با ساخت تاسیسات و کابل‌های انتقال برق در دریای سیاه، انرژی الکتریکی تولید شده توسط کشورهای شمال دریای خزر را از مسیرهای زیر دریایی به شرق اروپا منتقل کنند. الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان روز گذشته و طی مراسم امضای این توافق نامه گفت: آذربایجان برای منابع عظیمی دارد که می تواند آن ها را صادر کند. امروز ما شروع به ساخت یک پل ارتباطی جدید از آذربایجان به اروپا می کنیم. کشور ما به تامین کننده مهم برق اروپا، به ویژه انرژی های سبز تبدیل خواهد شد.

این موافقت نامه چهارجانبه بین دولتی، چارچوب مالی و فنی اجرای این پروژه را فراهم می کند که بر اساس آن آذربایجان برق سبز خود را از طریق خطوط برق به گرجستان و سپس با کابل زیردریایی از طریق دریای سیاه به رومانی و از آنجا به مجارستان و بقیه اروپا منتقل می کند. بخش عمده‌ای از این برق قرار است در سیستم حمل و نقل اروپا مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است این کابل زیردریایی ۵۰۰ کیلوولتی بین گرجستان و رومانی ۱‍۱۰۰ کیلومتر طول و ظرفیت ۱ گیگاوات انرژی خواهد داشت.
اپراتور سیستم انتقال GSE گرجستان در این رابطه گفت که این پروژه شامل یک کابل مخابراتی نیز می شود.

در خاتمه باید اعلام کرد که به گفته مقامات دولتی گرجستان، مطالعات امکان سنجی این پروژه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۳ تکمیل و کابل در اواخر سال ۲۰۲۹ ساخته شود.