درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» جوان 23 ساله ای که بعد از اعتراضات اخیر به محاربه محکوم شده بود در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.به این ترتیب پرونده او بار دیگر توسط دادگاهی هم عرض و قضاتی دیگر بررسی و او محاکمه می‌شود.

 درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات پذیرفته شد
کلانشهر: به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور،درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی،  درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.(بیشتر بخوانید)

لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.

 

بر اساس کیفرخواست صادر شده برای ماهان صدرات، او متهم  به "محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی"  شده بود.(بیشتر بخوانید)