فرجام خواهی سهند نور محمدزاده 26ساله یکی از متهمان حوادث اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

فرجام خواهی سهند نورمحمدزاده از محکومان به اعدام در حوادث اخیر، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد
کلانشهر: روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر داد: فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.

فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق 4 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

گفتنی است در کیفرخواست صادر شده برای سهند نورمحمدزاده فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ آمده بود که وی متهم است به محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی.

 

در جلسه دادگاه رسیدگی سهند نورمحمد زاده عنوان شد که متهم نورمحمدزاده با کندن نرده‌های بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران، آتش زدن سطل زباله و لاستیک موجبات انسداد بزرگراه را فراهم کرده بود و بزرگراه برای مدتی مسدود شد و عبور و مرور خودروها با اخلال مواجه شد. 

اول دی ماه  حامد احمدی وکیل پرونده سهند نورمحمدزاده با ذکر این نکته که با حضور در دیوان عالی کشور مستندات جدیدی درباره سهند ارائه دادم گفت:استشهادیه‌ای ارائه کردیم از افرادی که در آن روز و در آن واقعه حضور داشتند و کنده شدن نرده‌ها توسط افراد دیگری را شهادت می‌دهند و شهادت می‌دهند که سهند این اقدام را انجام نداده است. این استشهادیه را به دیوان دادیم یک سری مسائل دیگر را هم به دیوان ارائه کردیم.

او با ذکر این نکته که به همراه پدر سهند با خود قاضی هم صحبت کردم گفت: برای همین می‌گویم که بشدت امیدوارم که خبر نقض حکم اعدام موکلم را بشنویم.