مادر پیمان که تنها ولی دم بود درخواست قصاص را مطرح کرد. وی گفت: پسرم هیچ جرمی مرتکب نشده بود. فقط با یک نفر دعوا کرده بود اما او را کشتند. من برای مامور پلیس درخواست قصاص دارم.

تبرئه مامور پلیس از اتهام قتل عمد مظنون فراری
کلانشهر: مامور پلیس که متهم بود مرد جوانی را حین تعقیب به قتل رسانده، از اتهام قتل عمدی تبرئه شد.

متهم که مامور یک کلانتری است حین تعقیب متهم جوان به سمت او شلیک کرده و باعث مرگ او شده بود. مامور پلیس از سوی دادگاه در قتل شبه عمد مجرم شناخته و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

پرونده مرگ پسر جوان سال 98 به جریان افتاد. آنطور که در پرونده آمده است درگیری میان دو مرد در خیابان فلسطین تهران بالا گرفته بود که ماموران کلانتری در جریان قرار گرفتند و به محل رفتند تا پیگیر ماجرا شوند؛ اما یکی از طرفین دعوا که پسر ۳۰ ساله‌ای به نام پیمان بود به محض روبه‌رو شدن با ماموران کلانتری به سرعت فرار کرد. یکی از ماموران پلیس به تعقیب وی پرداخت و به او ایست داد؛ اما پیمان بدون توجه به هشدار پلیس فرار کرد. مامور پلیس که می‌خواست وی را متوقف کند اسلحه را به سمت او نشانه رفت اما گلوله پس از برخورد با دست این پسر وارد سینه‌اش شد. پیمان بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد؛ اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان سپرد.

 
به این ترتیب مامور پلیس به اتهام قتل عمدی بازداشت شد و در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .

در ابتدای جلسه مادر پیمان که تنها ولی دم بود درخواست قصاص را مطرح کرد. وی گفت: پسرم هیچ جرمی مرتکب نشده بود. فقط با یک نفر دعوا کرده بود اما او را کشتند. من برای مامور پلیس درخواست قصاص دارم.

سپس مامور ۳۹ ساله در جایگاه متهم ایستاد و گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. آن روز وقتی خبر درگیری دو مرد به کلانتری رسید ما به محل اعزام شدیم؛ اما پیمان به محض روبه‌رو شدن با ما به سرعت گریخت. به او ایست دادم اما هیچ توجهی نکرد. ۲ تیر هوایی شلیک کردم اما او فقط می‌خواست فرار کند. به همین خاطر با به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح،  بازو وی را نشانه رفتم اما از شانس بد من گلوله پس از برخورد با بازوی او کمانه کرد و از پهلوی  او وارد شد و به قلبش اصابت کرد. من واقعا قصد کشتن وی را نداشتم و تقاضای بخشش دارم.

سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: موکلم با به کارگیری قانون استفاده از سلاح به سمت متهم فراری شلیک کرده و گلوله کمانه کرده و به سینه قربانی وارد شده است به همین خاطر تقاضا دارم از اتهام قتل عمدی تبرئه شود .

در پایان جلسه مادر قربانی اعلام کرد با دریافت دیه حاضر به گذشت است.

به این ترتیب قضات دادگاه  وارد شور شدند و با توجه به نظر کارشناسان پزشکی قانونی که اعلام کرده بودند، گلوله به بازوی چپ قربانی  برخورد کرده و سپس از قسمت داخل بازو خارج و مجدد وارد سینه شده و در نهایت با قلب برخورد کرده است و همچنین نظر کارشناسان اسلحه شناسی که گفته بودند گلوله از فاصله بین یک تا 5متری شلیک شده که با اظهارات متهم مطابقت دارد، مامور پلیس را از اتهام قتل عمدی تبرئه و وی را به جرم قتل شبه عمد به پرداخت دیه و یکسال زندان محکوم کردند.