بزرگترین مزایده الکترونیکی اموال تملیکی با عرضه 38 خودروی خارجی برگزار شد.

برگزاری بزرگترین مزایده الکترونیکی اموال تملیکی/ عرضه ۳۸ خودرو خارجی
کلانشهر : به گزارش برنا، صاحب حجتی رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص برگزاری مزایده ۲۶۴ اظهار داشت: این مزایده با مشارکت سی استان کشور با ارزش ریالی افزون بر ۱۵۳۸ میلیارد تومان از دوازدهم تا هجدهم دی ماه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار می شود.

در این مزایده کالاهایی چون ماشین آلات راهسازی، تجهیزات صنعتی، لوازم و کالاهای الکترونیک، تاسیسات پالایشگاهی و ۳۸ خودروی رسوبی باقیمانده از مزایده های فوق العاده گذشته این سازمان در معرض فروش قرار گرفته است.

استان های هرمزگان، بوشهر، قزوین و خوزستان به ترتیب بالاترین میزان کالاهای ارائه شده در این مزایده را به خود اختصاص داده اند.
عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارائه ۴۷۰ کیلوگرم زعفران در استان هرمزگان را یکی از شاخص ترین ارائه های این سازمان در مزایده سراسری الکترونیک ۲۶۴  برشمرد و تصریح کرد: خودرو های رسوبی باقی مانده از مزایده های فوق العاده پیشین نیز از طریق دو استان بوشهر و هرمزگان عرضه شده اند.