در تحقیق جدیدی که به همت محققان سوئدی انجام شده است، شیوه‌ای نوین برای شستشوی لباس‌های کثیف در حال ابداع است که تنها از آب خالص برای این کار استفاده می‌کند.

رویای شستن لباس ها بدون مواد شوینده به حقیقت می پیوندد
کلانشهر: محققان بین الملل در یک پژوهش جالب توجه در حال آزمایش شستن و پاکیزه کردن لباس‌ها بدون استفاده از مواد شوینده و صرفا با به کارگیری آب تصفیه شده هستند. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن، می تواند به انقلابی در یکی از فعالیت های مهم بشر منجر شود.

به گفته محققان دانشگاه مالموی سوئد که هدایت این پروژه را به عهده دارند، هدف آن ها توسعه یک مدل علمی است که توضیح می دهد: هنگام پاکیزه سازی لباس در آب تصفیه شده، چه فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی اتفاق می افتند.

آن ها می گویند: تحقیقات ما در درازمدت می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی مرتبط با آلودگی آب را که ناشی از استفاده گسترده مواد شوینده هستند، مرتفع نماید. ما برای موفقیت در این امر باید نیروهای بین مولکولی را که در آب تصفیه شده عمل می کنند، بهتر درک کنیم.

فرضیه مورد استفاده در این تحقیق، آن است که در آب تصفیه شده یعنی آبی که فیلتر و یون زدایی شده باشد، نیروهای دافعه بین اجسام باردار قوی تر می شود. در نتیجه ذرات آلودگی موجود در لباس راحت تر از سطوح جدا می شود. این سیستم، درواقع یک سیستم کلوئیدی ریز پراکنده در آب خواهد بود.

محققان می گویند: وقتی که در سیستم شستشوی خود، نمک دارید، ذرات آلودگی که درصدد پاک کردن آن ها هستید، بیشتر به هم می‌چسبند و بنابراین حذف آن ها از پارچه یا مواد مشابه برای آب سخت‌تر می‌شود.

آن ها بر اساس نتایج قبلی یک مطالعه منتشر شده، آزمایشی را طراحی کردند که در آن از آب هایی با خواص مختلف استفاده شد: آب لوله کشی، آب با نمک اضافه شده و آب دوبار تصفیه شده. محققان سعی کردند از این طریق، ماده وازلین را از روی سطح یک شیشه جداسازی کنند.

در آزمایش های بعدی، آن ها با چندین چرخه شستشو و با دماهای مختلف، بررسی های خود را ادامه دادند و به درجه پاک سازی ۱۰۰ درصدی شیشه به کمک آب تصفیه شده در دمای ۴۰ درجه و در دو چرخه شستشو دست یافتند.

محققان اظهار داشتند: ما از سطوح سازگار با آب مانند شیشه و سیلیکات که بار منفی دارند و سپس روغن زیتون یا وازلین استفاده کرده‌ایم که می‌توانند بارهای منفی را دریافت کند تا به راحتی از سطوح جدا شود.به گزارش سیناپرس، ایده محققان آن است که به تدریج روی پیوندهای مستحکم تر کار کنند تا کم کم به شرایط واقعی نظیر آن چه بین لباس هایی از جنس های مختلف و آب خالص اتفاق می افتد، نزدیک شوند.

این یافته های جالب توجه که در صورت رسیدن به مرحله نهایی، دگرگونی عظیمی در صنایع مرتبط با لباسشویی ایجاد می کند، در نشریه بین المللی Journal of Colloid and Interface Science  و توسط ناشر بزرگ دنیای علم، الزویر منتشر شده اند.

نظر شما:

security code