جعفرزاده نماینده سابق رشت در مجلس گفت: مجلس نماینده مردم است نه نماینده دولت بنابراین نباید مثل سال گذشته بودجه را فله ای تصویب کند بلکه طوری بودجه سال آینده را تصویب کنند که دولت حساب کتاب پس بدهد.

دولت ترک فعل  زیاد دارد اما مجلس فقط غر می زند
کلانشهر : مجلس یازدهم با شعارهای پرطمطراقی روی کار آمد. قرار بود با نظارت قوی وکلای مردم در خانه ملت، قطار دولت روی ریل اصلی قرار بگیرد اما امروز وضعیتی پیش آمده که هیچ گروهی در جریان اصولگرای انقلابی حاضر نیست این مجلس را گردن بگیرد و هر سلیقه ای می کوشد بار برآورده نشدن انتظارات مردم را به دوش دیگری بیاندازد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق رشت در مجلس در گفتگو با نامه نیوز درباره چرایی ناکارآمدی مجلس یازدهم گفت: با اوضاعی که امروز شاهدش هستیم، کاملا مشخص و مبرهن است که یکدستی به معنای ادغام شدن قوا در همدیگر یا تجمیع شدن قوا در کنار همدیگر جواب نمی دهد. مشکلات کشور نه تنها روی زمین مانده بلکه تشدید هم شده است.

وی افزود: دولت ترک فعل های بسیار زیادی دارد اما مجلس وظیفه نظارتی خودش را تنها با دادن چند کارت زرد به وزرا ایفا می کند. در بودجه سال 1401 ظلم بزرگی به مردم شد، مجلس باید این لایحه بودجه را بر می گرداند و نمی گذاشت دولت حذف ارز 4200 تومانی را با آن عجله به اجرا درآورد چون درباره این موضوع دولت فقط خودش را دید و هیچ فکری به حال مردم نکرد.

این فعال سیاسی اعتدالگرا با اشاره به گرانی کالاها و کمبود دارو اظهار کرد: در بروز همه این مشکلات مجلس مقصر است. مردم سال آینده جواب سختی به نمایندگان مجلس یازدهم می دهند، مگر اینکه در بودجه سال 1402 جبران مافات کنند و به دولت اجازه ندهند که هر کاری دلش می خواهد بکند.

وی با بیان اینکه مردم از دولت مجلس ناامید شدند، افزود: مجلس فقط یک سال دیگر فرصت دارد، به جای آنکه فقط غر بزند و بگوید «کاره ای نیست»، حواسش را برای نظارت کارآمد بر کارهای دولت جمع کند. دولت مدعی بود «ارز 4200 تومان فساد دارد»، آیا ارز 28500 تومان فساد ندارد؟ پس مشخص می شود در سال گذشته دولت بهانه آورد و مجلس نیز خیلی قشنگ در زمین دولت بازی کرد.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مجلس در لایحه بودجه سال 1402 جبران مافات کند و به داد مردم برسد، بیان کرد: مجلس نماینده مردم است نه نماینده دولت بنابراین نباید مثل سال گذشته بودجه را فله ای تصویب کند بلکه طوری بودجه سال آینده را تصویب کنند که دولت حساب کتاب پس بدهد.

نظر شما:

security code