وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس شاهد می‌توانند مدارس پیشرو در ایجاد الگوی تحول باشند.

 فعالیت های مدارس متناسب با ذائقه دانش آموزان باشد/ موضوعات را به این قشر تحمیل نکنید
کلانشهر:یوسف نوری در گردهمایی سه روزه روسای ادارات شاهد و ایثارگران استانهای سراسر کشور با اشاره به مدرسه در افق ۱۴۰۴  تصریح کرد: در این افق مدرسه‌ای می خواهیم که دانش آموزان را چند وجهی یا چند ساحتی تربیت کنند.

نوری در توصیف و تبیین چنین مدارسی اظهار کرد: مدارس چند ساحتی مدارسی هستند که از حالت آموزش محوری و مدرک گرایی به مدرسه با مسئولیت اجتماعی رسیده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش راه رسیدن به چنین مدارسی را کیفیت بخشی به فعالیت های مدرسه دانست و تاکید کرد: جشنواره‌های دانش آموز محور را افزایش دهید ، فعالیت‌ها را متناسب با ذائقه دانش آموزان انجام دهید و موضوعی را به دانش آموزان تحمیل نکنید.

رئیس ستاد مرکزی شاهد وزارت آموزش و پرورش در خصوص فعالیت‌های مدرسه در راستای سند تحول بنیادین تاکید کرد: هر مدرسه‌ای، هر ابتکاری را در زمینه اجرایی سازی سند انجام داد از او بپذیرید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روابط انسانی در محیط های اداری و آموزشی گفت: روابط تان با مجموعه از نوع روابط «تعلیم و تربیتی دوستانه» باشد، لذا مدیر موفق مدیری است که خودش را در اتاق مدیریت محصور نکند.

نوری در توصیف «ویژگی‌های سلبی مدیریت » تصریح کرد: خود را در قواعدی که منسوخ شده، در الفاظی که مردود و اعمالی که بی نتیجه‌اند، محصور نکنید.

 

نظر شما:

security code