وزیر امور خارجه ایتالیا از تصمیم اتحادیه اروپا برای معرفی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران در ادامه رویکرد این اتحادیه برای حمایت از حوادث اخیر خبر داد.

ایتالیا: اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران معرفی می کند

کلانشهر: آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه گفت اتحادیه اروپا در حال آماده کردن تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. 

وزیر خارجه ایتالیا گفته که این تحریم‌ها در حکم ارسال «پیام محکومیت» علیه «سرکوب اعتراضات در ایران» است. او گفته رم بایستی از تمامی اقداماتی که اتحادیه اروپا در این خصوص علیه ایران انجام می‌دهد حمایت کند.

خبرگزاری کویت با گزارش این خبر اضافه کرد ایتالیا سفیر ایران در رم را احضار کرده و پاسخ ایران به اعتراضات را «غیرقابل قبول» خوانده است.