قاتل مونا حیدری دختر ۱۷ ساله‌ی اهوازی که در ملأعام سربریده شده بود، به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. قاتل این پرونده سر بریده‌ همسرش را در شهر چرخانده بود.

جزای بریدن سر همسر ۸ سال زندان؛ برداشتن روسری ۱۰ سال زندان!
کلانشهر: اعتمادآنلاین به نقل از یاسر عرب، فعال اجتماعی نوشت:طرف سر زن خودش رو بریده با سربریده اومده وسط خیابان اهواز لبخند زده عکس گرفته هشت سال زندان بهش دادند...(بیشتر بخوانید)

خانم مژگان ایلانلو همکار مستند ساز ما را هم چون روسری از سر خودش برداشته به جرم تشویش و تشویق و تعریض و... ده سال براش زندان بریدند! خدایی منطقی نیست؟