با استعفای ابوالحسن فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی، دبیر جدید این شورا به زودی معرفی خواهد شد.

 «فیروزآبادی» از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد
کلانشهر: به گزارش تسنیم، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا داده است که رئیس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.

عضویت آقای فیروزآبادی نیز که با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی فضای مجازی است همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته، اخباری غیررسمی مبنی بر استعفا یا برکناری ابوالحسن فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی شنیده شده است.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با حکم مستقیم رئیس جمهور (رئیس این شورا) منصوب می‌شود.

نظر شما:

security code