با صدور حکمی از سوی عیسی فرهادی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، علی مطهری به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

 معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد
کلانشهر: با صدور حکمی از سوی عیسی فرهادی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، علی مطهری به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

علی مطهری دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی که پیش از این مدیر اجتماعی، سلامت، ورزش و جوانان و رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان بوده است.

پیش از این سید حجت مهدوی سعید معاون فرهنگی، اجتماعی،گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی بود.