در حال حاضر ارتفاع زباله در سراوان رشت به 92متر رسیده و حجم زباله‌ها بیش از یک میلیون تُن است

سراوان رشت 38 سال بعد از تبدیل به دفنگاه زباله و 9ماه از آخرین اعتراضات ساکنین
اختصاصی کلانشهر: بخشی از جنگل‌های سراوان که در 17 کیلومتری رشت قرار دارد از 38 سال قبل به این سو به محل دپو و دفن زباله‌های رشت و حدود ۵۰ شهر و روستای اطراف تبدیل شده است.زباله هایی که سلامت ساکنین و محیط زیست محدوده را با خطرات مرگبار مواجه کرده است. بعد از اعتراض اردیبهشت‌ماه ساکنین سراوان، شهرداری رشت پروژه یک ساله بهسازی محل دفن را آغاز کرده که در حال حاضر 18درصد پیشرفت عملیات گزارش شده است.

در حال حاضر ارتفاع زباله در سراوان رشت به 92متر رسیده و حجم زباله‌ها بیش از یک میلیون تُن است.