طبق مصوبه جدید هیئت وزیران برای مشترکان گاز خانگی، آن دسته از مشترکانی که در پله 12 تعرفه قدیم گاز خانگی قرار داشتند، از تخفیف 70 درصدی رئیس‌جمهور برای افزایش قبوض گاز مستثنی شدند.

این مشترکان مشمول تخفیف ۷۰ درصدی نمی شوند / ۴۶ هزار مشترک مرفه نقره داغ شدند
کلانشهر:  آذرماه امسال هیئت وزیران در مصوبه‌ای تعرفه پلکان‌های گاز خانگی را اصلاح کرد. به گزارش فارس، طبق این مصوبه، پله‌های اول تا سوم بدون تغییر قیمت باقی ماندند، اما پله چهارم تا ششم 30 درصد افزایش و پله هفتم تا دهم 50 درصد افزایش نسبت به تعرفه قبلی را داشتند و همچنین تعرفه پله‌های یازدهم و دوازدهم نیز عدد ثابت 5000 و 6000 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شدند


بعد از اصلاح تعرفه‌ها، اثر این اصلاح قیمت که با تمرکز بر مشترکان پرمصرف پردرآمد تعریف شده بود، در قبوض جدید گاز نمایان شد. طبق آمار شرکت ملی گاز با اصلاح تعرفه‌ها تنها 1.6 درصد از مشترکان پرمصرف در پله‌های 11 و 12 نقره‌داغ شدند و عموم مردم از افزایش قبوض گاز ایمن بودند. تصویر 2 درصد توزیع مشترکان گاز خانگی در پلکان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

 

بعد از صدور قبوض گاز جدید، به ناگهان رئیس‌جمهور در تصمیمی جدید اعلام کرد که 70 درصد از افزایش قبوض گاز طبق تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های قبلی تخفیف داده می‌شود، این دستور که به معنای تخفیف دولت به مرفه‌نشینان پرمصرف بود، باعث نگرانی‌هایی در بین کارشناسان و اندیشکده‌ها شد، زیرا با این دستور عملا موضوع مصرف بهینه گاز به حاشیه می‌رفت.

اما روز گذشته دولت جزئیات اعمال تخفیف 70 درصدی را در مصوبه‌ای اعلام کرد. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران برای مشترکان گاز خانگی (تصویر 3)، آن دسته از مشترکانی که در پله 12 تعرفه قدیم گاز خانگی قرار داشتند، از تخفیف 70 درصدی رئیس‌جمهور برای افزایش قبوض گاز مستثنی شدند که معادل 0.2 درصد از کل مشترکان یعنی 46 هزار مشترک است.

بدین ترتیب مشترکانی که قبض گاز آنها در ماه گذشته بیش از ۲ میلیون تومان شده است مشمول تخفیف ۷۰ درصدی نخواهند شد و باید قبوض گاز چند میلیونی خود را بدون کم و کاست پرداخت کنند.