وزیر اقتصاد اظهار کرد: متاسفانه در برخی از مقاصد تجاری ایران شیطنت‌های و تعمدهایی از سمت کشورهای طرف تجارت ما انجام می‌شود که مذاکراتی با وزارت امور خارجه انجام شده که تذکرات جدی لازم را به کشور مقصد بدهد.

آذربایجان باز هم شیطنت کرد؛ این بار در تشریفات گمرکی، ایران تذکر می دهد؟
کلانشهر: سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره توان بخش خصوصی برای تامین ایکس‌ری‌ها در گمرکات کشور عنوان کرد: خوشبختانه در کشورمان در زمینه ساخت ایکس‌ری‌ها با کیفیت بالا و با شفافیت خوب تصاویر ظرفیت‌های قابل توجهی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و وزارت دفاع داریم. وی ادامه داد: از تمام ظرفیت داخل کشور استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تا حداکثر ممکن تامین مالی و شتاب بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام دهیم و در افق، ما نه تنها استقرار کامل ایکس‌ری‌ها تولید داخل در کشور دنبال می‌کنیم بلکه به دنبال این هستیم که بتوانیم ظرفیت ایجاد کنیم تا منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه بتوانند از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کننده این ایکس‌ری‌ها استفاده کنند.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات گمرکاتی و تشکیل صف کامیونی در آستارا تاکید کرد: اینجا لازم است برای مردم کشورمان تصریح کنم که در بسیاری از موارد طولانی شدن فرآیندها به تشریفات دو طرف برمی‌گردد یعنی در برخی موارد این صف به کشور طرف تجارت کشورمان برمی‌گردد. متاسفانه در برخی از مقاصد تجاری ایران شیطنت‌های و تعمدی‌هایی از سمت کشورهای طرف تجارت ما انجام می‌شود که مذاکراتی با وزارت امور خارجه انجام شده که تذکرات جدی لازم را به کشور مقصد را بدهد.

خاندوزی ادامه داد: برای طولانی نشدن مسیر حرکت تجار ایرانی به کشورهای مقصد که در داخل کشور خوشبختانه توانسته‌ایم فرآیندهای گمرکی و زمان تشریفات گمرکی را از ۵ روز به ٢ روز کاهش دهیم که در این مسیر ادامه خواهیم داد و به این پیشرفت ها قانع نیستیم و در سال ١۴٠٢ دستاورد بهتری در زمان کاهش تشریفات واردات و صادرات کشور به مردم ارایه خواهیم داد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما در وضعیت آستارا و شیطنت کشور طرف، کشور آذربایجان بود، گفت: بله.