ایران نوشت: 7 بهمن امسال زن میانسالی نزد پلیس رفت و از ناپدید شدن دخترش خبر داد و گفتمهناز از دیروز ناپدید شده، او آخرین بار با خودروی پژو 206 خودش از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت کسی هم از او خبر ندارد.

دلیل قتل همسر: همه اموالم را به نامش کرده بودم اما باز هم می گفت طلاقم بده
کلانشهر: زن میانسال در ادامه گفت: دخترم می‌خواست از شوهرش طلاق بگیرد زیرا با هم اختلاف داشتند شاید شوهرش در ناپدید شدن او نقش داشته باشد.

به دنبال این شکایت به دستور بازپرس محمدرضا صاحب جمعی تحقیقات برای یافتن ردی از زن جوان آغاز شد و تیم جنایی به سراغ همسر وی رفت اما مرد جوان مدعی بود که از او بی‌خبر است.

کشف جسد زیر پل

 

در حالی که تحقیقات برای یافتن زن جوان ادامه داشت، چند روز بعد مشخص شد جسد زنی ناشناس زیر پلی در منطقه وردآورد پیدا شده است وقتی تحقیقات برای بررسی هویت جسد آغاز شد کارآگاهان دریافتند جسد متعلق به مهناز زن گمشده است. همچنین در ادامه بررسی‌ها و ردیابی تلفن همراه زن جوان و دوربین‌های مداربسته محل مشخص شد وی روز حادثه با همسرش قرار ملاقات داشته است و با هم به وردآورد رفته بودند.

بنابراین مرد جوان احضار شد و در بازجویی‌ها سرانجام به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: تمام اموالم را به نام همسرم کردم اما او همچنان تصمیم داشت که از من جدا شود. روز حادثه با هم قرار گذاشتیم تا صحبت کنیم اما بعد از اینکه سوار خودروی همسرم شدم باهم به سمت غرب تهران رفتیم. در نزدیکی وردآورد توقف کرد و شروع به صحبت کردیم اما او همچنان اصرار به طلاق داشت و سر همین موضوع با هم درگیر شدیم وقتی درگیری‌مان بالا گرفت ناگهان او چاقویی که داخل کیفش بود را بیرون آورد و به سمت من گرفت. چاقو را از دستش گرفتم و از شدت عصبانیت چند ضربه به او زدم. به خودم که آمدم، همسرم خونین روی صندلی افتاده بود و نفس نمی‌کشید، ترسیده بودم. به سمت اطراف تهران رفتم و جسد همسرم را زیر پل و در محلی خلوت رها کردم.

نظر شما:

security code