روزنامه ایران نوشت: همه داده‌های مرکز آمار،سازمان تأمین اجتماعی و سامانه ملی رصد اشتغال حکایت از این موضوع دارند وعده داده شده اشتغال یک میلیون نفر در سال در دولت سیزدهم محقق شده و حتی در پایان امسال بیشتر از وعده داده شده، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد.

وعده یک میلیون شغل محقق شده و حتی تا پایان سال بیشتر از آن وعده محقق می‌شود!
کلانشهر: روزنامه ایران مدعی شده وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال نه‌تنها محقق شده بلکه تا آخر سال بیشتر از وعده داده شده، ایجاد می‌شود!

به گزارش ایران، اگر در گذشته، افزایش نرخ بیکاری بزرگترین عامل بارور شدن طوفان‌های اقتصادی شده بود، اما تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت آن را نه تنها ضربه فنی کرده، بلکه باعث احیای قلبی اشتغال شده است، نشان به آن نشان که آمارها حکایت از این موضوع دارند که تنها در 10 ماهه امسال، 700 هزار بیمه شده اجباری جدید به جمع بیمه شدگان شاغلان اضافه شده است.

روزنامه ایران در ادامه نوشته است: دولت سیزدهم در 18 ماه سپری شده از عمرش، با وجود تحریم‌های اقتصادی با راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‌ها، ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید کنندگان، در قالب راهبرد زیست بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرد. شاید احیای قلبی بهترین توصیف برای وضعیت بازار کار کشور باشد.

 

این روزنامه مدعی شده است: همه داده‌های مرکز آمار، سازمان تأمین اجتماعی و سامانه ملی رصد اشتغال حکایت از این موضوع دارند وعده داده شده اشتغال یک میلیون نفر در سال در دولت سیزدهم محقق شده و حتی در پایان امسال بیشتر از وعده داده شده، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد.