رییس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: بنیاد خودش نسبت به واگذاری اموال اقدام می‌کند و الگویی برای واگذاری‌ها دارد که می‌تواند این الگو را برای مولدسازی اموال راکد در اختیار دولت قرار دهد

 نه از دولت اموال می‌خریم، نه اموال را برای مولدسازی به دولت می‌دهیم
کلانشهر: پرویز فتاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه آیا در جریان مولدسازی‌ها از اموال بنیاد مستضعفان به دولت اموالی واگذار می‌شود، یا اینکه با توجه به احتمال واگذاری دارایی‌های دولت با قیمت کمتر بنیاد مستضعفان از این فرصت برای خرید اموال دولت اقدام می‌کند، گفت: نه از دولت مالی می‌خریم و نه اموال بنیاد را برای مولدسازی به دولت واگذار می‌کنیم. 

وی ادامه داد: هیچ اموالی از دولت خریداری نمی‌کنیم و به حوزه اموال دولت وارد نمی‌شویم، دولت هم اموال خود را به بخش خصوصی واگذار کند. 

رییس بنیاد مستضعفان افزود: بنیاد خودش نسبت به واگذاری اموال اقدام می‌کند و الگویی برای واگذاری‌ها دارد که می‌تواند این الگو را برای مولدسازی اموال راکد در اختیار دولت قرار دهد. رقم دارایی‌ها بالاست و باید محاسبه شود اما این اموال را برای مولدسازی به دولت واگذار نمی‌کنیم. البته همواره از این اموال به دولت کمک کردیم که از نمونه آن اعطای هزار هکتار زمین رایگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بوده است که اخیرا به دولت واگذار شد.