مسمومیت های زنجیره ای دانش آموزان قمی در ۸۰ روز گذشته؛ شایعه ها و نگرانی ها

 کلانشهر: به تشکیل کمیته مذکور با ترکیبی از استادان برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های قم، تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: مسئولیت این کمیته بررسی شواهد علمی و آزمایشگاهی مسمومیت‌های شماری از دانش آموزان در قم است و یافته‌های این کمیته علمی از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

هرچند پیگیری‌های جدی با تشکیل یک کمیته ویژه آغاز و ماجرای بررسی ممسومیت‌های سریالی در این استان ابعادی ملی پیدا کرده است و باید منتظر حصول نتیجه از سوی این کمیته ماند، اما نمی‌توان نگرانی‌های ایجاد شده در میان خانواده ها را علی رغم بروز شایعات نادیده گرفت؛ نگرانی‌هایی که به نظر می رسد دستگاه‌های مسئول از جمله آموزش و پرورش باید کمی زودتر پاسخ روشنی به آن می دادند.