مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : با توجه به کاهش آورد آب سد سفید رود ، بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی مهم است .

بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در سال زراعی پیش رو
کلانشهر: به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان ؛ وحید خرمی در برنامه رادیویی گفت : برای عبور ایمن از چالش های فصل زراعی پیش رو ، مصرف بهینه آب و کاهش اتلاف آن در دستور کار آب منطقه ای گیلان است .

وی افزود : در حال حاضر حجم آب ذخیره شده سد سفید رود حدود 180 میلیون متر مکعب است که این عدد در مدت مشابه سال قبل 265 میلیون متر مکعب و در مدت مشابه 2 سال گذشته حدود 800 میلیون متر مکعب بوده که این نشان می دهد ذخیره آب بسیار کمی در پشت سد سفید رود داریم و این در حالیست که که در فصل کشاورزی ماهانه حداقل 350 تا بیش از 400 میلیون متر مکعب بطور متوسط مصرف داریم.

وی گفت : راهبرد  مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش اتلاف آن در کنار عمل کشاورزان عزیز به توصیه های سازمان جهاد کشاورزی و رعایت جدی تقویم زراعی می تواند ضمن بهره گیری از تجارب سالهای گذشته بویژه آموخته های مان در قرارگاه جهادی مدیریت آب استان ( با دستور و نظارت استاندار گیلان ) ، باعث گذری ایمن از چالش ها و تنش های آبی پیش رو باشد .

 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان خاطر نشان کرد: مصرف آب شرب سالانه حدود 300 میلیون متر مکعب است که در استان گیلان تمهیدات کافی برای تأمین آن که جزء اولویت های اصلی ما است ، اندیشیده شده و نگرانی از بابت تأمین آب شرب در استان نداریم .

وی ادامه اد : مصرف آب زراعی در استان حدود 2 میلیارد و 950 میلیون متر مکعب است که حدود 2 میلیارد آن توسط سد سفید رود تأمین و مابقی توسط حوضه های داخلی استان تأمین می شود ، لذا با توجه کاهش بارش ها در کشور چشم امید مان به آورد آب سد سفید رود در اسفند ماه سالجاری و فروردین و اردیبشهت ماه سال 1402 است و پس از آن آورد قابل توجهی نخواهیم داشت ، بنابراین باید داشته های خودمان  را با حساسیت زیاد و ظرافت لازم مدیریت کنیم .

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در پایان اعلام داشت : جایگزینی برای سد سفید در استان گیلان نداریم و سد سفید رود قلب تپنده کشاورزی و شریان حیاتی شبکه های آبیاری در گیلان است و باید حقابه آن حفظ شود که از این جهت حقابه سد سفید رود در سند سازگاری با کم آبی کشور به رسمیت شناخته شده و وظیفه همه ما  حفظ و حراست از آن است .