مدیرکل شیلات گیلان از آغاز تکثیر زمستانه فیل‌ماهی در ۲ مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید دکتر بهشتی رشت و مرکز بازسازی ذخایر مرحوم دکتر یوسف پور سیاهکل خبر داد و هدف از این اقدام را تامین بخشی از نیاز بچه ماهی مزارع پرورش ماهیان خاویاری کشور عنوان کرد.

تکثیر زمستانه فیل ماهی در مراکز بازسازی ذخایر آبزیان گیلان آغاز شد
کلانشهر: کوروش خلیلی اظهار کرد: در مراکز بازسازی ذخایر آبزیان گیلان ذخایر ژنتیکی بزرگی از انواع ماهیان خاویاری در سنین مختلف موجود است و طی هفته جاری براساس زیست سنجی‌های انجام شده، تکثیر گونه فیل ماهی در مرکز بازسازی ذخایر مرحوم دکتر یوسف پور در سیاهکل و مرکز بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی رشت آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال جاری مولد فیل ماهی از دریا صید نشده است طی هماهنگی‌های انجام شده و دستورالعمل‌های موجود بخشی از این بچه ماهی‌های تولید شده پس از رسیدن به وزن مناسب در دریا رهاسازی شده و برای اولین بار ذخایر ژنتیکی بخشی از نیاز دریا را تامین می‌کند.

به گفته خلیلی با توجه به وجود ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری پرورشی در مراکز مذکور و ظرفیت های موجود، این عملیات تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

 

وی خاطرنشان کرد: به علت کاهش شدید ذخایر تاس ماهیان دریای کاسپین، میزان رهاسازی در سال های اخیر از مولدین به ۲ تا سه میلیون قطعه رسیده است که بیشترین سهم رهاسازی مربوط به گونه فیل ماهی، قره برون یا همان تاس ماهی ایرانی و همچنین گونه ازون برون خواهد بود.

نظر شما:

security code