اتحادیه اروپا با تکرار ادعای کمک‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، اعلام کرد که چند نهاد ایرانی را به این دلیل تحریم کرده است.

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و روسیه

کلانشهر: کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای که دروبگاه آن منتشر شده است، دهمین بسته تحریمی را علیه روسیه و «کسانی که از جنگ متجاوزانه و غیرقانونی آن علیه اوکراین حمایت می‌کنند» اعلام کرد.

 

این بسته تحریمی شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۲۰ فرد و نهاد می‌شود.

 

در این بیانیه با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، آمده است: این اقدامات تحریمی همچنین علیه افرادی در ایران انجام گرفته است که در تولید پهپادها و قطعات [نظامی] در حمایت از ارتش روسیه نقش داشته‌اند.

 

کمیسیون اروپا با اعلام این که ممنوعیت‌های جدیدی برای صادرات «فناوری‌های حساس، دومنظوره و پیشرفته‌ای» اعمال شده است که به توامندی‌های ارتش روسیه کمک می‌کند، افزود: این اقدام برای اولین بار، شامل هفت نهاد ایرانی می‌شود که از قطعات اتحادیه اروپا استفاده کرده و با پهپادهای «شاهد» به ارتش روسیه کمک می‌کردند تا به زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین حمله کند.