بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از سوی مسئولان یکی از معاونت‌های دولت ممنوع‌المصاحبه شده‌است.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شد!
کلانشهر: بنا بر گزارش‌های رسیده به «شبکه شرق» مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شده‌است.

رصدخانه مهاجرت ایران، یک نهاد پژوهشی در زمینۀ تحلیل داده‌های مهاجرتی است که در این چندسال گزارش‌های زیادی در این زمینه انجام داده است.

نظر شما:

security code