گزارش ویدیویی
فاجعه ای به وسعت آمازون
۹ شهریور ۹۸ چاپ

پایگاه خبری کلانشهر / چه بر سر زمین و جنگل هایش میاوریم؟

گزارش ویدیویی کلانشهر در خصوص آتش سوزی های فاجعه بار اخیر جنگل های آمازون را در ادامه مشاهده نمایید.