تخلف آشکار یک مرکز درمانی در رشت

کلانشهر: درحالی که طبق قانون تمام پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دامپزشکان و مراکز درمانی میبایست از پایانه فروشگاهی استفاده کنند، یک مرکز درمانی مشهور در رشت آشکارا در برگه دستورات قبل از عمل، مراجعه کنندگان را صرفا ملزم به پرداخت پول نقد می‌نماید.

گزارش‌ ویدیویی ما در این خصوص را  در ادامه مشاهده نمایید.