قدرت خرید سکه با حداقل مزد پایه کارگران، به 17.2 درصد سکه تمام رسیده است.

 

مقایسه قدرت خرید حداقل دستمزد دو سال اول دولت های مختلف

کلانشهر: حداقل دستمزد پایه مصوب شورای عالی کار برای سال 1402 مبلغ 5.3 میلیون تومان در نظر گرفته شد. 

در این گزارش به مقایسه قدرت خرید حداقل دستمزد پایه کارگران در بازه دوساله اول دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر و امید و دولت سیزدهم پرداخته ایم. 

 
مبنای مقایسه قدرت خرید در این سال ها، نرخ مسکوکات طلا و دلار در پایان سال مورد نظر است.

*حداقل دستمزد پایه، بدون احتساب بن کارگری، حق مسکن و ... است.

**مبنای نرخ ارز و نرخ سکه در این برهه زمانی، میانگین نرخ های ابتدا و انتهای سال جاری بوده است.

***مبنای نرخ ارز و نرخ سکه در این برهه زمانی، نرخ های آخرین روز اسفند سال 1401 است و امکان کاهش یا افزایش شاخص ها در ماه های آینده وجود دارد.