اولین قسمت از برنامه ذره بین کلانشهر
بررسی صفحات نمایندگان رشت
۱۷ شهریور ۹۸ چاپ
بررسی صفحات نمایندگان رشت

 پایگاه خبری کلانشهر : در حالی که زمان زیادی به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نمانده است،
در اولین قسمت از برنامه ذره بین کلانشهر به بررسی صفحات اینستاگرام نمایندگان مجلس شهرستان رشت پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را تماشا کنید.