نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستورکار دارند که به موجب آن ادامه تحصیل کارکنان دستگاههای اجرایی در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها ممنوع می‌شود.

طرح مجلس برای ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دستگاههای اجرایی
کلانشهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستورکار دارند که به موجب آن ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیر رسمی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع است.

طبق این طرح کارکنان دولتی صرفا مجاز به ادامه تحصیل در دوره های مجازی و غیرحضوری دانشگاهها و موسسات اموزش عالی در ساعات غیراداری هستند.

طرح مذکور در اکنون در کمیسیون های آموزش و تحقیقات و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است.

در ادامه متن کامل طرح ساماندهی مأموریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌آید

‌ماده ـ ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع است و این قبیل کارکنان صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ساعات غیراداری هستند.

تبصره 1: ادامه تحصیل اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری در قالب مأموریت تحصیلی سالیانه در دوره‌های روزانه، شبانه، حضوری، علاوه بر دوره‌های غیرحضوری و مجازی بلامانع است.

تبصره 2: در صورت اخذ مرخصی اداری سالیانه، ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه برای پرسنل اداری دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع است.