«راستیسلاو اولیانوفسکی»، «نورالدین کیانوری» و «سرگون بیت اوشانا» سه شخصیت سیاسی که چهار تا پنج دهه پیش فعال بودند و هر سه سال‌هاست که فوت کرده‌اند.

طراحی جلد یک هفته نامه در ایران با کمک هوش مصنوعی
کللانشهر: در کانال هفته‌نامه تجارت‌فردا که جلد طراحی شده با هوش مصنوعی را منتشر کرده این توضیح آمده است:

«راستیسلاو اولیانوفسکی»، «نورالدین کیانوری» و «سرگون بیت اوشانا» سه شخصیت سیاسی که چهار تا پنج دهه پیش فعال بودند و هر سه سال‌هاست که فوت کرده‌اند.
هیچ تصویر با کیفیتی در دسترس ما و «علیرضا تاجیک» -طراح و گرافیست- قرار نداشت تا این جلد چشم‌نواز را طراحی کند. حتی در منابع روسیه و آرشیوهای ایران هم از این سه شخصیت، عکس با کیفیتی در دسترس نبود اما پدیده «هوش مصنوعی» به کمک طراح و گرافیست ما آمد. عکس‌های بسیار کوچک و بی‌کیفیت موجود را به سایتی که مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده دادیم و تصویرهای شفاف دریافت کردیم. حاصل کار این جلد چشم‌نواز است.

اقتصاد ایران چگونه در تله رشد غیر سرمایه‌داری افتاد؟

در توضیح شخصیتهای این جلد و گزارش اول هفته نامه آمده است:زمانی ‌که مجلس خبرگان در آستانه تدوین قانون اساسی بود، «نورالدین کیانوری» در مسکو به دیدار «اولیانوفسکی» رفت.
حاصل این ملاقات، نگارش برنامه‌های حزب توده برای دولتی کردن اقتصاد ایران بود که به تدوین اصل 43 قانون اساسی منجر شد.
عملیات بعدی، تحریف در نتایج مذاکرات مجلس خبرگان توسط «سرگون بیت اوشانا» بود که اصل 44 قانون اساسی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.

آیا با چنین انحرافی، اقتصاد ایران مسیر رشد را پیدا می‌کند؟