کشاورزی قیمت جدید هر کیلو شیرخام را ابلاغ کرد.

قیمت ۱۵ هزار تومان شیرخام به صورت رسمی مصوب و ابلاغ شد

کلانشهر: در متن ابلاغیه سرپرست وزارت جهادکشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آمده است:

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰.۶۷۲۳۶ تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در جلسه تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب کرد:

قیمت‌ تضمینی شیرخام به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری با مشخصات ۳.۲ درصد چربی، ۳% پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۱۵۰۰۰۰ ریال است.

تبصره: به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی شیرخام از ۳.۲ درصد، مبلغ ۲۰۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.