کشور قطر توانست در رتبه‌بندی‌ هزینه‌های زندگی و‌‌ سطح رفاه با توجه به میانگین درآمد ماهیانه خالص در سال ۲۰۲۳، جایگاه نخست کشورهای عربی و ششم کشورهای جهان را کسب کند.

 قطر رتبه اول رفاه در کشورهای منطقه و ششم در جهان
کلانشهر: یک کارمند در قطر حدود ۳هزار و ۸۹۲ دلار در ماه درآمد خالص دارد و این کشور نهمین کشور ثروتمند جهان از نظر درآمد سرانه داخلی در سال 2022 نیز به حساب می‌آید.

طبق این گزارش؛ پس از قطر، کشور امارات است که با میانگین درآمد ماهیانه هر کارمند در آن 3 هزار و 494 دلار در رتبه دوم کشورهای عربی و هشتم جهان جای گرفته و کویت نیز با میانگین درآمد ماهیانه 2 هزار و 314 دلار در رتبه سوم کشورهای عربی و بیست و پنجم جهان و پس از آن عربستان سعودی و کشور فلسطین قرار دارند.