یک نماینده مجلس در رابطه با موضوع درج مبلغی با عنوان جوانی جمعیت در قبض‌های آب که اعتراضات مردم را در پی داشته است گفت: انتقادات مردم کاملا بجاست. این موضوع کج سلیقگی بوده که اتفاق افتاده است.

ماجرای مبلغ ۴۰ هزار تومانی «جوانی جمعیت» روی قبوض آب چیست؟/عکس
کلانشهر: فاطمه رحمانی ، نماینده مردم مشهد در رابطه با موضوع درج مبلغی با عنوان جوانی جمعیت در قبض‌های آب که اعتراضات مردم را در پی داشته است به ایسنا گفت: انتقادات مردم کاملا بجاست. این موضوع کج سلیقگی بوده که اتفاق افتاده است. در قانون آمده که یکی از مسیرهای تامین بودجه جمعیت، مالیات، فروش نفت یا جرائم  است؛ مثلا اگر سیگاری به صورت قاچاق وارد می‌شود جریمه به آن تعلق می‌گیرد.

رحمانی افزود: مردم حق دارند؛ البته به این معنا نیست که کسی که پر مصرف است نباید جریمه شود، او حتما باید جریمه شود، اما پیامی که در این اتفاق داده شده ضد جمعیتی است و مرم را نسبت به این موضوع حساس کرده و باعث می‌شود آنها گارد بگیرند. این هزینه حتما از روی قبض‌ها برداشته می‌شود و باید این اتفاق بیفتد؛ ما پیگیر هستیم که از دوره بعدی قبض‌ها، این مبلغ حذف شود.

ماجرای درج مبلغ با عنوان «جوانی جمعیت» در قبض آب چیست؟
آب «فرزندآوری» و «جوانی جمعیت» از مال مردم پرداخت می شود!

نظر شما:

security code