آتش سوزی در طبقه سوم یک آپارتمان مسکونی در ساعت۱۱:۲۱ روز۸ خرداد ۱۴۰۲ به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

روشن گذاشتن اتو و ترک منزل،آپارتمانی در گلسار رشت را به آتش کشید/تصاویر
کلانشهر: به گزارش سازمان آتش نشانی رشت رشت بعد از اخذ گزارش سریعا ۵ خودروی اطفایی بهمراه ۱۴ آتش نشان به محل حادثه واقع بلوار سمیه خیابان ۱۲۰ گلسار رشت اعزام شدند.

شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به شدت دود گرفتگی در ساختمان گفت: بعلت روشن گذاشتن اتو از شب گذشته و ترک منزل موجبات بروز آتش سوزی و دود گرفتگی شدید ساختمان فراهم شد.
وی با بیان اینکه دو تن از ساکنین آپارتمان در تل دود محبوس شده بودند ادامه داد: تیم نجات اعزامی سریعا نسبت به انتقال محبوس شدگان اقدام کردند که خوشبختانه حالشان خوب است.
وی با تاکید بر اینکه سریعا مهار آتش سوزی انجام گرفت افزود: تیم های اعزامی پس از تخلیه کامل دود گرفتگی، ایمن سازی و پاکسازی محل حادثه به ایستگاه های مربوطه بازگشتند.