تماس شهروندان در ساعت ۶:۱۰ صبح امروز ۹ خرداد ۱۴۰۲ با سازمان آتش نشانی رشت حاکی از سقوط بانوی ۸۷ ساله ای بود که به داخل چاهی با دهانه بسیار باریک سقوط داشت.

نجات زن ۸۷ ساله از چاه آب بلوار امام خمینی رشت
کلانشهر: به گزارش سازمان آتش نشانی رشت: سریعا ۹ آتش نشان در قالب دو تیم عملیاتی و نجات بوسیله دو دستگاه خودرو به محل حادثه واقع در بلوار امام خمینی(ره) اعزام شدند.

به محض رسیدن؛ سقوط شخص به داخل چاه آب با دریجه ای به قطر ۴۰ سانتی متر مشاهده می شد که سریعا نسبت انتقال وی به مکان امن اقدام شد.

همین گزارش حاکی است: فرد نجات یافته تحویل عوامل اورژانس شد که خوشبختانه در این حادثه به مادر سالمند آسیبی نرسید.