ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد گفت: گروه‌های دوستی پارلمانی بین کشورها می‌توانند با برقراری ارتباطات موانعی که سد راه دولت‌ها هستند را برای برقراری ارتباطات دیپلماتیک برطرف کنند.

دلیل تاخیر بازگشایی سفارت عربستان در ایران چیست؟
کلانشهر: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس همیشه تلاش کرده است که در مسیر دیپلماسی کشور همراه و پشتیبان باشد. از این رو با تصویب قوانین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های دوستی پارلمانی، از دولت حمایت می‌کند.

ابراهیم عزیزی افزود: وقتی امکان ارتباط دیپلماسی دولت و وزارت امور خارجه فعال و موانعی که بین دو کشور بوده است برطرف شود، پارلمان کشور و مجلس شورای اسلامی تقویت‌کننده این ارتباط دیپلماسی خواهد بود. وقتی در مسیر توسعه دیپلماسی این را یک ضرورت و نیاز بدانیم، نسبت به ارتباطات پارلمانی ایران اسلامی و کشورهای همسایه اقدام خواهیم کرد.

او اضافه کرد: کما اینکه در طول سال‌های اخیر نیز تلاش کرده‌ایم که مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی ارتباطات پارلمانی خود را به ویژه با کشورهای همسایه حفظ کند و توسعه و عمق دهد. بنابراین این اتفاق دور از انتظار نیست اما باید در آینده با ارزیابی که در ارتباطات دولت صورت می‌گیرد، نسبت به این امر مهم تعیین تکلیف شود و تصمیم نهایی گرفته شود. اما در کل مجلس شورای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همواره از ارتباط با همسایگان استقبال کرده  و این را به عنوان راهبرد دنبال کرده است.

عزیزی درباره تشکیل گروه دوستی پارلمانی میان ایران و عربستان هم گفت: طبیعتا این امکان هم فراهم است که گروه‌های دوستی ارتباطات خود را فراهم کنند و موانعی که ممکن است سد راه دولت‌ها باشد، توسط گروه‌های دوستی و پارلمانی برطرف شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بازگشایی سفارت عربستان در ایران گفت:‌ بنا بر گزارشی که آقای امیرعبدالهیان در این باره داده ‌است، مقدمات لازم فراهم و تبادل سفرا انجام شده است. مانعی برای بازگشایی سفارتخانه دو کشور وجود ندارد، اما سفارت عربستان برای آماده‌سازی و رفع نیازهای اداری، پشتیبانی و تاسیساتی قدری بیشتر زمان نیاز دارد. بعد از انجام این مراحل بازگشایی عربستان در ایران هم صورت خواهد گرفت.

او در پاسخ به این سوال که آیا ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده سفارت عربستان در ایران بازگشایی خواهد شد یا خیر، گفت:‌ شاید هم زودتر از ۳ ماه آینده این اقدام صورت گیرد و سفارت عربستان در ایران بازگشایی شود.