رئیس سازمان چای کشور: دو سال گذشته سعی شده برای ایجاد امید در بین چای کاران، قیمت برگ سبز چای با توجه به هزینه‌های تولید منطقی‌تر شود.

قیمت تمام شده تولید چای بالا رفت/چای بهاره گران شد
کلانشهر: حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گفت و گویی رادیویی درباره افزایش قیمت چای گفت: بخشی از قیمت چای مربوط به مواد اولیه است یعنی برگ سبزی که از چای کاران خریداری می‌شود، نهاده‌هایی که چای کاران استفاده می‌کنند، هزینه‌های تولیدی که در کارخانه مترتب است مثل خیلی از گرانی‌های دیگر مشمول آنها می‌شود، اما آن چیزی که امسال در بحث چای داخلی بیشتر مطرح بوده قیمت برگ سبز سالیان سال رشد آن چنانی نداشته بنابراین برای چای کاران خیلی صرفه اقتصادی نداشته است.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر سعی شده که تا حدودی قیمت برگ سبز با توجه به هزینه‌های تولید منطقی‌تر شود.

وی ادامه داد: امسال یک قلم فقط برگ سبز چای کاران تازه، آن هم قیمت تضمینی که دولت اعلام کرده تقریباً برگ سبز درجه یک ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان که ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و برگ سبز درجه دو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تقریباً ۶۲ درصد یعنی یک امیدی در چای کاران ایجاد شد که بتوانند باغات را آباد نگهدارند و تولید اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: در وهله اول و متناسب با برگ سبزی که افزایش قیمت دارد تقریباً نزدیک ۷۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به برگ سبز است هر ۴.۵ تا ۵ کیلو برگ سبز یک کیلو چای خشک می‌دهد، بنابراین هزینه‌های دیگری که بر خود کارخانه مترتب است برای تولید برگ سبز چای مثل هزینه‌های سوخت، هزینه‌های کارگری متناسب با همین در جامعه افزایشی داشته و تقریباً چای خشک هم به همین نسبت، در مقایسه با سال گذشته افزایش قیمتی حدود ۵۰ درصدی داشته است.