عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفت:بعضی وقت‌ها اختلال در اینترنت فنی است و اتفاق می‌افتد.

کلانشهر: عیسی زارع پور افزود:تلاش می‌کنیم این اختلالات فنی هم به حداقل برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت:هفته گذشته بیل مکانیکی باعث شد تلفن خانه مادر من هم قطع شود