معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال تولید رقم «آنام» نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش تولید رقم «آنام» در شالیزارهای گیلان
کلانشهر: علی موسوی با بیان اینکه وضعیت شالیزارهای گیلان خوب است و تاکنون تنش آبی نداشتیم، اظهار کرد: علیرغم ذخیره کم سد آب سفید رود با مدیریت هایی که توسط مردم و رعایت تقویم زراعی انجام شد تاکنون مشکلی نداشتیم و امیداریم سال زراعی را به خوبی سپری کنیم.

وی افزود: با برنامه ریزی هایی که برای افزایش تولید برنج انجام شد، پیش بینی می شود شاهد افزایش تولید برنج سفید در گیلان باشیم.

موسوی ادامه داد: یکی از اهدافی که به همت کشاورزان محقق شد، تعادل کودی در مزارع برنج بود که حتما نتایج مثبتی را درپی خواهد داشت. در ضمن  مبارزه بیولوژیک نیز در شالیزارها نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی تصریح کرد: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و بیشترین رقمی که در این مزارع کشت می شود، از نوع هاشمی است که برنجی بسیار با کیفیت و خوش پخت است.

موسوی گفت: به دلیل مدیریت مصرف آب امسال به کشاورزان توصیه نکردیم برنج پرمحصول بکارند و نسبت به سال گذشته که در ۲۰ هزار هکتار برنج پرمحصول کشت شد امسال در سطح کمتری شاهد کشت و تولید ارقام پرمحصول هستیم.

وی با بیان اینکه رقم آنام آب کمتری نسبت به دیگر ارقام پرمحصول نیاز دارد و کیفیتش همانند برنج هاشمی است تصریح کرد: کشت رقم آنام که برنج بسیار با کیفیتی است نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و کشاورزان استان برای کشت این محصول راغب تر شده اند.