رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، تاکید کرد که از دید سازمان پروژه‌ای به عنوان پتروشیمی میانکاله وجود نداشته و هیچ مجوزی از سوی سازمان محیط زیست برای این پروژه صادر نشده است.

سلاجقه: هیچ مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است
کلانشهر: علی سلاجقه در حاشیه نشست امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: از دید سازمان محیط زیست پروژه ای به عنوان پتروشیمی میانکاله وجود ندارد. در خصوص فنس گذاری انجام شده نیز دستگاه قضایی باید پاسخ دهد. ما کار لازم را انجام دادیم و هیچ مجوزی برای این پروژه از سوی سازمان محیط زیست داده نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده از همینجا در رسانه‌ها اعلام می کنم، چنانچه مجوز محیط زیستی برای پروژه پتروشیمی میانکاله وجود دارد، همین الان در رسانه ها منتشر شود تا مردم نیز بدانند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود که تعداد اندکی در سازمان محیط زیست نفوذ داشته و تشویق می کنند تا این کار انجام شود، بیان کرد: ما مجموعه ای از دولت و حاکمیت بوده و بر اساس نفوذ افراد کار نمی کنیم. سازمان حفاظت از محیط زیست دارای قانون و آئین نامه بوده و یک دشتگاه علمی و تخصصی است. تصمیمات ما نیز بر اساس قانون و آئین نامه و نگاه علمی اتخا می شود.با نفوذ و فشار اتفاقی در سازمان حفاظت از محیط زیست نخواهد افتاد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه این احتمال داده می شود که خود مجری میانکاله به فشار و نفوذ روی بیاورد، بیان کرد: ما در حوزه تخصصی خود زمانی که درخواستی داده می شود، طبق یک فرآینده کاملا مشخص بر اساس قوانین و آئین نامه هایی که وجود دارد، در گروه کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد. متاسفانه بحث دیگری که در کشور مطرح می شود این است که سازمان محیط زیست بر اساس نظر یک یا دو کارشناس تصمیم می گیرد.  در حالی که در کل کشور و در مسائل اجرایی بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی گام برداشته می شود.

نظر شما:

security code