رئیس جهاد کشاورزی گیلان، نیمه اول مردادماه را پیک برداشت محصول برنج از شالیزارهای استان دانست و گفت: امیدواریم با توسعه مکانیزاسیون، برداشت کیفی و کمی این محصول را طبق تقویم زراعی داشته باشیم.

بوی خوش برنجِ تازه گیلان در ۱۴۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان
کلانشهر: رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حال حاضر ۱۴۲ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان وارد فاز ظهور خوشه برنج شده اند که معادل ۵۸ درصد است.

صالح محمدی، با بیان اینکه استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، اظهار کرد: تاکنون ۱۴۲ هزار هکتار از این اراضی شالیزاری وارد فاز ظهور خوشه برنج شده اند که معادل ۵۸ درصد است.

وی با اشاره به هدفگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای برداشت مکانیزه برنج، افزود: سال گذشته در ۱۸۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان برداشت مکانیزه انجام شد که پیش بینی می شود امسال به ۱۹۵ هزار هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگوی خبری، نیمه اول مردادماه را پیک برداشت محصول برنج از شالیزارهای استان دانست و متذکر شد: امیدواریم با توسعه مکانیزاسیون، برداشت کیفی و کمی این محصول را طبق تقویم زراعی داشته باشیم.

محمدی، ضمن قدردانی از کشاورزان شالیکار جهت توجه به تقویم زراعی و انجام فعالیت های کشت برنج براساس زمان بندی، اضافه کرد: متناسب با نشاء انجام شده در شالیزارها،  امیدواریم شاهد عملکرد خوب و برداشت به موقع برنج باشیم.

وی همچنین به احتمال شیوع بیماری بلاست در شالیزارها اشاره کرد و گفت: کشاورزان حتما از توصیه های فنی کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی استفاده کنند تا سال زراعی را پشت سر بگذاریم.

نظر شما:

security code