محمد شادرام کشاورز اهل روستای خلیفه محله بخش مرکزی رودسر دروی برنج خود را آغاز کرد

استارت دروی برنج در گیلان توسط کشاورز رودسری زده شد
کلانشهر: نخستین برداشت محصول برنج در سال زارعی جدیددر شهرستان رودسر آغاز شد.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی رودسر گفت: محمد شادرام کشاورز اهل روستای خلیفه محله بخش مرکزی رودسر دروی برنج خود را آغاز کرد.

به گفته آقای حسین نیک فرجام، این کشاورز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ در ۴ هزار متر مربع از شالیزار خود رقم هاشمی را نشا کرده بود.
وی با بیان اینکه شهرستان رودسر ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری دارد افزود: این کشاورز رودسری محصول شالیزار خود را بصورت ماشینی برداشت کرد.