بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور سالیانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان به مناسبتهای مختلف به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

جزئیات پرداخت مناسبتی ۱۰ میلیون تومانی به کارمندان دولت در ۱۴۰۲/جدول
کلانشهر: بر اساس ماده 10 ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پرداخت رفاهیات کارمندان دولت، دستگاههای اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در عمومی و اختصاصی سال 1401 موضوع بخشنامه شماره 94912ـ مورخ 1401/11/23) در سطح «عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد، مجازند یـــکـبــار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش تشویقی تا یکصد میلیون 100,000,000) ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند.

ماده -11 پرداختهای مناسبتی در سقف مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.

 بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور سالیانه تا سقف 10 میلیون تومان به مناسبتهای مختلف به حساب کارمندان واریز خواهد شد.نظر شما:

security code