زن 60ساله که متهم به خیانت شده مدعی است می‌خواست به شوهرش بفهماند بی‌توجهی کردن به همسر چه عواقبی دارد.

ارتباط زن ۶۰ ساله با بنگاه دار جوان برای انتقام گرفتن از شوهر/شوهرم ۴۰سال به من بی توجهی کرد
کلانشهر: زن میانسال که برای انتقام گرفتن از شوهرش با مرد جوانی رابطه برقرار کرده بود به شلاق محکوم شد.

متهم که زنی 60 ساله است برای اینکه شوهرش را ناراحت کند با مرد بنگاهدار 40 ساله‌ای رابطه برقرار کرده بود. این زن که با حضور ناگهانی شوهر و دخترانش لو رفته بود مدعی شد مرد بنگاهدار برای کمک به او به خانه‌اش رفته است. 

شوهر زن که شاکی پرونده است در شکایت خود گفت: مدتی بود که متوجه شده بودم همسرم با کسی رابطه دارد و هربار که به او می‌گفت جواب سربالا می‌داد. وقتی مطمئن شدم، به دخترانم و شوهرانشان گفتم به خانه بروند و مادرشان را ببینند بعد هم خودم رفتم و اینطوری بود که مچ همسرم را گرفتیم.

مردی که متهم به رابطه با زن میانسال شده بود، گفت: من اتهام را قبول ندارم. واقعا قصدی بجز کمک کردن به این زن نداشتم او به من می‌گفت تنهاست و هروقت کار داشت از من می‌خواست که بروم و کمکش کنم من خودم زن و بچه دارم اگر هم می‌خواستم خیانت کنم حتما با زن جوان‌تری این کار را می‌کردم.

این درحالی بود که زن میانسال هم اتهام را رد کرد و گفت: ارتباط ما تلفنی بود. شوهرم 40 سال به من بی‌توجهی کرد و همیشه دیگران را به من ترجیح داد. می‌خواستم به او بفهمانم وقتی که به یک نفر بی‌توجهی کنی چه حالی به او دست می‌دهد به همین خاطر هم با مرد بنگاهدار ارتباط برقرار کردم.

در نهایت هیات قضات وارد شور شدند و متهمان را به شلاق محکوم کردند. دو متهم از اتهام زنای محصنه تبرئه شدند.