«مایکت» زیر مجموعه هلدینگ حصین است. طاقچه از دیگر شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ حصین، هفته گذشته و با انتشار تصاویری از کارمندان زن بدون حجاب در فضای مجازی، از دسترس خارج و با تعهد قضایی رفع توقیف شد.

ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار «مایکت» بازداشت شد/فیلم
کلانشهر: مدیر توسعه کسب و کار مایکت بازداشت شد.
ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار مایکت بازداشت شد. صابرین نیوز با انتشار ویدیویی صحنه‌هایی از بازداشت مدیر توسعه کسب و کار مایکت را نمایش داد.

به گزارش شبکه شرق، ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار مایکت بازداشت شد. صابرین نیوز با انتشار ویدیویی صحنه‌هایی از بازداشت مدیر توسعه کسب و کار مایکت را نمایش داد. گفته می‌شود ثریا رضایی روز سه‌شنبه در محل کار خود بازداشت شده است. از نهاد بازداشت کننده و علت بازداشت اطلاعی در دسترس نیست.

مایکت زیر مجموعه هلدینگ حصین است. طاقچه از دیگر شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ حصین، هفته گذشته و با انتشار تصاویری از کارمندان زن بدون حجاب در فضای مجازی، از دسترس خارج و با تعهد قضایی رفع توقیف شد.