گیاه‌خواران ۵۰ درصد بیشتر از دیگران درمعرض خطر شکستگی استخوان لگن قرار دارند. آیا این موضوع می‌تواند مزایای رژیم گیاه‌خواری را زیر سؤال ببرد؟

خطر شکستگی لگن در گیاهخواران ۵۰ درصد بیشتر از افراد دیگر است
کلانشهر: مطالعه‌ی اخیر محققان که در مقیاس وسیع انجام شده، نشان می‌دهد که گیاه‌خواران، صرف‌نظر از جنسیت، ۵۰ درصد بیشتر از گوشت‌خواران منظم درمعرض خطر شکستگی لگن قرار دارند. شاخص توده‌ی بدنی پایین و ناکافی‌بودن پروتئین دریافتی ازجمله‌ دلایل بالقوه‌ی این موضوع به‌شمار می‌روند. با وجود این، هنوز هم مزایای بالقوه‌ی گیاه‌خواری می‌تواند بیشتر از خطرات آن باشد.

به‌گزارش سای‌تک دیلی، مطالعه‌ی اخیر نشان می‌دهد که هم مردان و هم زنانی که از رژیم گیاه‌خواری پیروی می‌کنند، ۵۰ درصد بیشتر از افرادی که به‌طور منظم گوشت می‌خورند، درمعرض خطر شکستگی لگن قرار دارند.

پیش‌ از این هم نتایج مطالعه‌ی دیگری نشان داده بود که زنان گیاهخوار به‌ دلایل نامعلوم، درمعرض خطر شکستگی لگن قرار دارند. از سوی دیگر، مطالعات پیشین که به بررسی تأثیر رژیم گیاه‌خواری روی شکستگی لگن در مردان می‌پرداختند، همگی در مقیاس کوچک بودند و به‌ همین دلیل نتایج آن‌ها از قطعیت کافی برخوردار نبود.

 بررسی اجمالی مطالعه‌

مطالعه‌ی اخیر که توسط دانشگاه لیدز انجام شده، داده‌های مربوط به ۴۱۳٬۹۱۴ شرکت‌کننده، اعم از زن و مرد را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. این اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد مردان گیاه‌خوار هم درست مانند همتایان زن خود، نسبت به افرادی که به‌طور منظم گوشت مصرف می‌کنند بیشتر در معرض خطر شکستگی استخوان لگن قرار دارند. مطالعه‌ی اخیر تلاش کرده است تا عوامل مؤثر در افزایش احتمال شکستگی استخوان لگن در گیا‌ه‌خواران را نیز شناسایی کند.

شرکت‌کنندگان در مطالعه که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به‌عنوان بخشی از پروژه بانک زیستی انگلستان انتخاب شده بودند، اطلاعات رژیم غذایی‌شان را ارائه دادند. آن‌ها به ۴ گروه مختلف طبقه‌بندی شدند: گوشت‌خواران منظم (مصرف پنج بار یا بیشتر گوشت در هفته)، گوشت‌خواران گهگاهی (مصرف گوشت کمتر از ۵ بار در هفته)، ماهی‌خواران (افرادی که فقط ماهی مصرف می‌کردند و نه هیچ گوشت دیگری) و گیاه‌خواران (مصرف لبنیات بدون مصرف گوشت یا ماهی).

در نهایت، داده‌های شرکت‌کنندگان برای ثبت موارد شکستگی لگن، به سوابق بیمارستانی آن‌ها تا سال ۲۰۲۱ ارتباط داده شد.

 

یافته‌های مطالعه

از مجموع ۴۱۳٬۹۱۴ شرکت‌کننده‌ی حاضر در مطالعه، ۳۵۰۳ مورد شکستگی لگن گزارش شد که نشان می‌دهد احتمال کلی بروز شکستگی استخوان لگن در حدود ۰٫۸ درصد است. با وجود پایین‌بودن خطر شکستگی استخوان لگن، خطر نسبی این اتفاق برای گیاه‌خواران تفاوت معناداری با گوشت‌خواران دارد. محققان درنتیجه‌ی پژوهش‌های خود دریافتند که:

گیاه‌خواران، فارغ از جنسیت آن‌ها، ۵۰ درصد بیشتر از گوشت‌خواران منظم درمعرض خطر قرار دارند

هیچ تفاوتی بین گوشت‌خواران منظم و گهگاهی وجود نداشت.

گیاه‌خواران بیشتر از گوشت‌خوارن و افراد ماهی‌خوار در معرض خطر شکستگی لگن قرار دارند

خطر شکستگی استخوان لگن در ماهی‌خواران ۸ درصد بیشتر از گوشت‌خواران منظم بود؛ البته این میزان، رقم معناداری به‌شمار نمی‌رود.
 
خطرات نسبی و موارد واقعی

دانشمندان پس از به‌دست‌آوردن نتایج، محاسباتی را انجام دادند تا دریابند که این تفاوت‌های نسبی در دنیای واقعی چگونه تفسیر می‌شود. آن‌ها در نهایت پیش‌بینی کردند که به‌طور متوسط ۶٫۵ گوشت‌خوار منظم و ۶٫۵ گوشت‌خوار گهگاهی، شکستگی لگن را در زندگی خود تجربه می‌کنند؛ درحالی که احتمال شکستگی استخوان لگن در ماهی‌خواران ۷ مورد و در گیاه‌خواران ۹٫۵ مورد پیش‌بینی شد.

جیمز وبستر، سرپرست مطالعه‌ی اخیر می‌گوید: «شکستگی لگن، مشکلی روبه‌رشد در جوامع روبه‌پیری است. این اتفاق می‌تواند به ایجاد شرایط ناتوان‌کننده و ازدست‌رفتن کیفیت زندگی منجر شود. مطالعه‌ی اخیر نشان می‌دهد که گیاه‌خواران ۵۰ درصد بیشتر از گوشت‌خواران در معرض خطر شکستگی لگن قرار دارند. این یعنی طی ۱۰ سال، سه مورد شکستگی بیشتر را در هر ۱۰۰۰ نفر شاهد خواهیم بود. مزایای سلامتی گیاه‌خواری مانند کاهش احتمال ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی‌عروقی، ممکن است همچنان بر خطر شکستگی برتری داشته باشند.

 
دلایل بالقوه و توصیه‌ها

به‌گفته‌ی وبستر، شاخص توده‌ی بدنی پایین ممکن است یکی از دلایل بالقوه‌ی افزایش خطر شکستگی لگن در گیاه‌خواران باشد. او معتقد است گیاه‌خواران درحدود ۱۷ درصد کمتر از گوشت‌خواران به توصیه‌های پروتئینی عمل می‌کنند؛ بنابراین افراد گیاه‌خوار باید مطمئن شوند که رژیم غذایی آن‌ها پروتئین کافی را در اختیار بدنشان قرار می‌دهد و شاخص توده‌ی بدنی این افراد هم در وضعیت سالمی قرار دارد.

پروفسور جانت کید، ناظر مطالعه‌ی اخیر نیز روی اهمیت شکستگی لگن تأکید دارد و معتقد است که رژیم غذایی می‌تواند تأثیرگذاری بالایی روی احتمال وقوع این عارضه داشته باشد. با وجود مزایای سلامتی گیاه‌خواری، درک کیفیت رژیم غذایی و تعادل مواد مغذی کلیدی ممکن است به کاهش خطر شکستگی لگن و بهبود سلامت استخوان‌ها در آینده کمک کند.

نتایج این مطالعه در نشریه‌ی دانشگاهی BMC Medicine منتشر شده است.

نظر شما:

security code