با اهدای کلیه های امیرحسین نظری کمامردخی اهل روستای لولمان فومن که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود دو بیمار، برای زندگی جانی دوباره گرفتند.

اهدای عضو جوان ۲۳ساله فومنی به ۲بیمار زندگی بخشید
کلانشهر: مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان گفت: اهدا عضو در گیلان به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید.

دکتر سیامک ریماز  اظهار کرد: سیزدهمین اهدای عضو سال جاری گیلان به نام امیرحسین نظری کمامردخی۲۳ ساله اهل روستای لولمان فومن ثبت شد که با رضایت خانواده اعضای این بیمار مرگ مغزی اهدا شد.

وی با بیان اینکه کلیه‌های این بیمار مرگ‌ مغزی به ۲ بیمار نیازمند در رشت پیوند زده شد، اضافه کرد: ۲ کلیه فرد یاد شده به مردی ۳۰ ساله و خانم ۵۷ ساله پیوند زده شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان بیان کرد: این بیمار به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.

اعلام رضایت برای پیوند اعضا از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام می‌شود، باربد چمن‌زیبای، کودک چهار ساله اولین اهدا کننده عضو در گیلان است که با رضایت خانواده کلیه‌اش به مردی ۴۲ ساله پیوند زده شد.سال گذشته در مجموع ۳۷ مورد اهدا عضو با رضایت خانواده‌های بیماران دچار مرگ مغزی در استان به ثبت رسید.

هر فرد مرگ مغزی در صورتی که خانواده‌اش خیلی زود برای اهدا عضو رضایت دهند، می‌تواند جان حداقل هشت نفر را از مرگ حتمی نجات داده و با اهدای نسوج ۵۳ نفر را از معلولیت برهاند. طبق آمارها هر ۱۰ دقیقه یک نفر به فهرست انتظار برای پیوند عضو اضافه می‌شود، هر ۲ ساعت یک نفر به خاطر نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهد.

ارگان هایی شامل کلیه‌ها، قلب، کبد، پانکراس، روده، ریه، استخوان، مغز استخوان و برخی بافت‌های بدن از جمله پوست و قرنیه چشم، تاندون، غضروف و دریچه قلب از پیوندهای متداول است.

قانون پیوند اعضاء فروردین ماه ۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به‌ تصویب رسید؛ براساس این قانون، اعضای بیماران فوت ‌شده یا بیمارانی که مرگ‌ مغزی آنان آشکار و مسلم شده را می ‌توان به ‌شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی‌دم برای پیوند ‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی دارد، استفاده کرد.