چهاردهمین اهدای عضو گیلان در سال‌جاری، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت انجام شد.

اهدای اعضای جوان ۲۳ ساله منجیلی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید
کلانشهر: به گزارش (وب‌دا)؛ اعضای بدن زنده‌یاد امیر حسین امیری زاد علی آبادی جوان ۲۳ساله، اهل و ساکن منجیل که به دلیل خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

زنده‌یاد امیر حسین امیری زاد علی آبادی چهاردهمین مورد اهدای عضو استان گیلان در سال‌جاری بود.
 
گفتنی است، ۲ کلیه جوان گیلانی، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد و کبد نامبرده نیز جهت پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.