مسول روابط عمومی دادگستری استان فارس گفت: ضارب آمر به‌ معروف در نارنجستان شیراز به تبعید، شلاق و جریمه سنگین محکوم شد.

مجازات ضارب آمر به معروف در شیراز جریمه شلاق و تبعید تعیین شد
کلانشهر: حسن تنگاب جهرمی پنجشنبه در این باره به ایرنا گفت: متهم این پرونده از زندان عمومی به زندان نظامی منتقل شده است و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد.

مسول روابط عمومی دادگستری استان فارس افزود: سه رأی در خصوص حادثه نارنجستان قوام از جمله تبعید، شلاق و جریمه سنگین صادر شده است.

پس از درگیری ۲ نفر در باغ نارنجستان شیراز با آمر به معروف در حوزه عفاف و حجاب، دادستان شیراز دهم مردادماه جاری خبر بازداشت عاملان این درگیری، تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعبه ویژه بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده تایید کرد.