در ادامه تعلیق و اخراج استادان، مدیران دانشگاه علامه تهران با ارسال نامه «قطع همکاری» مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه را اخراج کردند.

اخراج مهدی خویی، استاد جامعه شناسی از دانشگاه علامه
کلانشهر: مهدی خویی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه با انتشار یک توئیت از اخراج خود پس از هفت سال تدریس در دانشگاه علامه خبر داد.

او نوشت: «من مهدی خویی، معلم جامعه‌شناسی در‌ دانشگاه علامه که به کسی باجی نداد و خدایش می‌داند که خود را تنها و فقط به مردم و دانشجو متعهد می‌دید، بعد از ۷ سال تدریس نامه‌ قطع همکاری (اخراج) گرفته‌ام.»

مهدی خویی در ادامه نوشت: «از خانه‌‌ام یعنی دانشگاه درحال رانده شدن هستم و مستاصلم که از این ظلم شکایت به کجا برم.»

محمد فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه‌ شهید بهشتی هم که سال گذشته از این دانشگاه اخراج شده در کامنتی برای همکار اخراج شده خود با اظهار تاسف نوشته است که هر چند کاری نمی توان انجام داد اما برای ثبت در تاریخ در وزارت علوم شکایت کنید.

طی سال های اخیر تعدادی از اساتید دانشگاه‌های تهران، مشهد،اصفهان، کرمان و... به دلایلی که هرگز به طور رسمی اعلام نمی شود از کار تعلیق یا اخراج شده‌اند.