در پی ایجاد درگیری مسلحانه در محوطه کلانتری شهرستان بیضا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ضمن حضور میدانی در محل درگیری گفت: قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمین درحال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمین و وقوع حادثه شد.

جزئیات درگیری مسلحانه در کلانتری بیضای فارس
کلانشهری: به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس در پی ایجاد درگیری مسلحانه در محوطه کلانتری شهرستان بیضا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ضمن حضور میدانی در محل درگیری گفت: قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمین درحال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمین و وقوع حادثه شد.

متهمین درحالی که با دستبند به یکدیگر متصل بودند قصد فرار از کلانتری را داشتند، در پی تیراندازی و درگیری متقابل متهم، یک سرباز وظیفه در محوطه کلانتری به شهادت رسید و یک سرباز وظیفه نیز از ناحیه بازو زخمی شده است.

متهم دارای سوابق متعدد و دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر است، وی در نتیجه درگیری متقابل با نیرو‌های کلانتری از ناحیه صورت زخمی دستگیر شد.

در حال حاضر متهم در اختیار ضابطین است و موضوع با نظارت مقام قضایی در حال بررسی است.

تصویر شهید سرباز وظیفه رامین جوکار که در کلانتری شهرستان بیضا به شهادت رسید

حال سرباز زخمی مساعد و به صورت سرپایی مداوا شده است و حال عمومی متهم پرونده نیز که از ناحیه صورت زخمی شده است مساعد است و جهت انجام مراحل درمان به مراکز درمانی شیراز منتقل شده‌اند.